18 grudnia 2017 roku, na sali Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku odbył sie egzamin na stopnie kyu dla dorosłych i młodzieży. W egzaminie wzięli udział ćwiczący na grupie zaawansowanej w Przeworsku i sekcja PWST AZS Jarosław. Ciężki, ponad dwugodzinny, egzamin sprawdzał u zdających poziom przygotowania technicznego, siłowego i wytrzymałościowego obowiązujący na poszczególne stopnie. Sprawdzone zostały umiejętności kihon, ido geiko i kata, a wyższe stopnie musiały wykazać się praktycznymi umiejętnościami prowadzenia walki sportowej na zasadach semi kontakt i full kontakt kumite. Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin uzyskując upragnione stopnie i życzymy wytrwałości w dalszym podążaniu trudną drogą karate kyokushin.