Przeworski Klub Karate Kyokushinkai

Rok utworzenia - 1986

siedziba:

ul. J.III Sobieskiego 23 37 - 200 Przeworsk

miejsca ćwiczeń:

Hala sportowa MOSiR ul. Misiągiewicza 10 Przeworsk

Zespół Szkół Zawodowych ul. I. Krasickiego 9 Przeworsk

telefon kontaktowy: 

Prezes: 533 - 920 - 848

Zapisy: 887 - 631 - 109

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Regulamin Przeworskiego Klubu Karate Kyokushinkai

1. Członkowie klubu mają prawo do korzystania z treningów w obrębie sekcji zgodnej z wiekiem i stopniem zaawansowania ćwiczącego, o przeniesieniu ćwiczącego do innej grupy decyduje instruktor prowadzący.

2. Członkiem klubu zostaje osoba, która spełnia warunki zdrowotne oraz opłaci wpisowe i ubezpieczenie.

3. Warunkiem przyjęcia do sekcji dla najmłodszych jest ukończone 6 lat życia i podstawowa samodzielność.

4. Członkowie mają obowiązek uiszczać miesięczną opłatę członkowską od dnia zapisu do klubu.

5.  W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zajęcia się nie odbywają i nie są pobierane opłaty członkowskie.

6. Drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku z rodzeństwa przysługuje zniżka 50% opłaty miesięcznej.

7.  Opłatę członkowską należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

8. Składka członkowska nie ulega zmianie bez względu na ilość zajęć, w których ćwiczący uczestniczy oraz liczbę treningów w miesiącu.

9. W przypadku nieopłacenia składek za dwa kolejne miesiące ćwiczący zostaje skreślony z listy.

10. Opłaty egzaminacyjne są uiszczane oddzielnie.

11. Udział w egzaminach i zawodach sportowych jest dobrowolny.

12. Ćwiczący ma obowiązek przedstawić opinię lekarza o stanie zdrowia pod kątem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sztuk walki. Po upływie ważności zaświadczenia ćwiczący ma obowiązek go uaktualnić.

13. Klub zastrzega możliwość odwołania zajęć jeśli nie mogą się one odbyć z przyczyn niezależnych.

14.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w miejscu ćwiczeń.

15. Za zniszczenia spowodowane przez ćwiczącego w miejscu treningów odpowiedzialność materialną ponosi ćwiczący, a w przypadku niepełnoletnich rodzice ćwiczącego.

16. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za opiekę nad dzieckiem pozostawionym na zajęciach w czasie ich trwania. Przed treningiem i po treningu opiekę nad dzieckiem sprawują rodzice. Opiekunowie dzieci w wieku poniżej 9 lat są zobowiązani pozostawać na obiekcie podczas zajęć.

17. Klub ponosi koszty startu członków klubu w zawodach rejonowych i ogólnopolskich, według ustalonego terminarza.

18. Klub dofinansowuje udział w obozach treningowych utytułowanym zawodnikom.

19. Klub odpowiada za ubezpieczenie ćwiczących.

20. Klub zapewnia sprzęt treningowy, za zakup środków ochrony indywidualnej i odzieży treningowej odpowiada ćwiczący.

21.  Klub nie udostępnia powierzonych mu danych osobowych.

2. Zdjęcia i filmy z zajęć i pokazów oraz informacje o osiągnięciach sportowych mogą być umieszczane w sieci i na materiałach promocyjnych klubu.