WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYOKUSHIN KARATE DLA DZIECI I MŁODZIKÓW DO 14 LAT

SYSTEM STOPNI KYU DLA DZIECI

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do ukończenia 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite. Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień „Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).

Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.
Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5 cm.
Odległość pagonów od siebie 1.5 cm.
Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7 cm.

10.1 Kyu - pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa - sala, szatnia, ubiór itp. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai - okrzyk.

 2. Pozycje: fudo - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: morote - tsuki (jodan, chudan, gedan).

 4. Kopnięcia: hiza - geri (chudan).

 5. Test sprawności: 50 razy zaciskanie pięści. 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

 10.2 Kyu - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: pozycja seiza - siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naura - powrót.

 2. Pozycje: zenkutsu - dachi.

 3. Uderzenia: uraken - shomen - uchi.

 4. Bloki: morote - gedan - barai.

 5. Kopnięcia: hiza - geri - chudan plus kiai.

 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi

 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie. 

10.3 Kyu - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara - pusty, te - ręka. Znaczenie słowa osu - akceptacja, pozdrowienie.

 2. Pozycje: heiko - dachi, yoi - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: seiken - tsuki, (jodan, chudan, gedan).

 4. Bloki: gedan - barai.

 5. Kopnięcia: hiza - geri jodan plus kiai.

 6. Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z morote - gedan - barai/gedan barai i powrót do fudo - dachi.

 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach. 

9.1 Kyu - pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.

 2. Pozycje: heisoku - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: oi - tsuki, (jodan, chudan, gedan).

 4. Bloki: jodan - uke.

 5. Kopnięcia: mae - keage.

 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z oi - tsuki.

 7. Test sprawności: 20 przysiadów - obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo. 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem. 

9.2 Kyu - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei - nauczyciel, shihan - nauczyciel mistrz, sempai - starszy rangą.

 2. Pozycje: musubi - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: gyaku - tsuki (jodan, chudan, gedan).

 4. Bloki: soto - uke.

 5. Kopnięcia: kin - geri.

 6. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu - dachi z gyaku - tsuki

 7. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan. 

9.3 Kyu - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 1. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.

 2. Pozycje: nekoashi - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: seiken - ago - uchi.

 4. Bloki: uchi - uke.

 5. Kopnięcia: mae - geri chudan.

 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z oi - tsuki/ uke, obrót z gedan barai.

 7. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył. 

8.1 Kyu - niebieski pas + 1 czerwony pagon

 1. Teoria i komendy: przysięga dojo.

 2. Pozycje: kokutsu - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: shuto - sakotsu - uchi - komi.

 4. Bloki: soto - keage.

 5. Kopnięcia: soto - keage.

 6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z keri, obrót z morote gedan barai.

 7. Test sprawności: 10 przewrotów w przód. 60 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach. 

8.2 Kyu - niebieski pas + 2 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy: nogare I - oddychanie

 2. Pozycje: moroashi - dachi, uchi - hachiji - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: shuto - sakotsu - uchi.

 4. Kopnięcia: uchi - keage.

 5. Renraku: krok w tył do zenkutsu - dachi z gedan - barai plus gyaku - tsuki i powrót do fudo - dachi.

 6. Test sprawności: 10 przewrotów w tył. 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat. 

8.3 Kyu - niebieski pas + 3 czerwone pagony

 1. Teoria i komendy:nogare II - oddychanie wykonywane odwrotnie.

 2. Pozycje: sanchin - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: shuto - ganmen - uchi.

 4. Kopnięcia: mae - geri jodan.

 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z uke plus gyaku - tsuki obrót z gedan barai.

 6. Kata: kihon kata I.

 7. Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna. 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach. 

7.1 Kyu - niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: ibuki - oddychanie z 2 wydechami.

 2. Pozycje: kiba - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: uraken - sayu - uchi, uraken - hizo - uchi.

 4. Kopnięcia: kansetsu - geri.

 5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchin - dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.

 6. Kata: taikyoku I.

 7. Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami. 

7.2 Kyu - niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: etykieta dojo.

 2. Pozycje: tsuruaschi - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: uraken - yoko - uchi j/ch.

 4. Kopnięcia: kakato - geri.

 5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - geri plus gyaku - tsuki obrót z morote gedan barai.

 6. Kata: taikyoku II.

 7. Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami. 

7.3 Kyu - niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon

 1. Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate.

 2. Pozycje: kake - dachi.

 3. Uderzenia/cięcia: shuto - mawashi - uchi.

 4. Kopnięcia: yoko keage, ushiro - keage.

 5. Bloki: shuto - mawashi - uke.

 6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu - dachi z shuto mawashi - uke obrót poprzez przekrok.

 7. Kata: sakugi I.

 8. Test sprawności: 10 razy tzw. sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach.

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon

 1. Test sprawności:

  10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach.

  60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

 2. Kata: sakugi II.

 3. Kumite: 5 x 1 minuta.

 4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez zakrok.

 5. Kopnięcia: mawashi – geri gedan.

 6. Uderzenia/cięcia: seiken – tate – tsuki jodan/chudan/gedan.

 7. Pozycje: pozycja walki.

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony

 1. Test sprawności:

  10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

 2. Kata: taikyoku III.

 3. Kumite: 10 x 1 minuta.

 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto -keage plus gyaku – tsuki obrót.

 5. Kopnięcia: mawashi – geri chudan.

 6. Uderzenia/cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g

 7. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.

 8. Teoria i komendy: wiedza na temat Światowej Organizacji Karate.

6.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony

Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.

 1. Test sprawności:

  10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

 2. Kata: pinan I.

 3. Kumite: 15 x 1 minuta.

 4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin – geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.

 5. Kopnięcia: mawashi – geri jodan.

 6. Bloki: osae – uke.

 7. Uderzenia/cięcia: tetsui – kome – kami – uchi, urken – shita – tsuki.

 8. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.

5.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon

 1. Test sprawności:

  5 podciągnięć na drążku.

 2. Kata: pinan II.

 3. Kumite: 20 x 1 minuta.

 4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate – tsuki obrót.

 5. Kopnięcia: yoko – geri chudan.

 6. Bloki: morote – uke.

 7. Uderzenia/cięcia: seiken – mawashi – uchi.

 8. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.

 9. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego.

5.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Test sprawności:

  10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.

 2. Kata: sakugi III.

 3. Kumite: 25 x 1 minuta.

 4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki, obrót.

 5. Kopnięcia: ushiro – geri chudan.

 6. Bloki: uchi – uke i gedan – barai.

 7. Uderzenia/cięcia: gohon – nukite.

 8. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai.

 9. Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.

5.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon

 1. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.

 2. Pozycje: tzw. walka z cieniem.

 3. Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.

 4. Bloki: juji – uke jodan/gedan.

 5. Kopnięcia: yoko – geri jodan.

 6. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosząc ręce.

 7. Kumite: 30 x 1 minuta.

 8. Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.

 9. Test sprawności:

  próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY POWYŻEJ 14 lat

 

10 Kyu – pomarańczowy  pas (minimum jeden miesiąc treningu)

 1. Z aktywnej pozycji heiko – dachi (yoi – dachi) przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote – tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken – gedan – barai, kake – wake – uke, hiza – geri, kin – geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

 2. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

 3. Kopnięcia: hiza – geri, kin – geri, mae – keage.

 4. Bloki: seiken – jodan – uke, seiken – gedan – barai, kake – wake – uke.

 5. Uderzenia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken – tsuki (jodan, chudan, gedan)

 6. Pozycje: fudo – dachi, yoi – dachi, uchi – hachi – ji – dachi, haisoku – dachi, zenkutsu – dachi.

 7. Liczenie po japońsku do 10.

 8. Znaczenie słowa kyoku – shin – kai oraz znajomości etykiety dojo i przysięgi dojo.

 9. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązania obi.

9 Kyu – pomarańczowy pas z błękitnym pagonem (minimum 2 kolejne miesiące treningu)

 1. Test poruszania się w pozycjach sanchin – dachi i zenkutsu – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 2. Test kondycyjny:

  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.

  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.

  20 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 3. Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /1.3/ atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan – uke plus jodan – gyaku – tsuki i hiza – geri ( w kumite dachi ).

 4. Jiyu – ippon – kumite: /1.2/ atakujacy : jodan – tsuki, broniący się : jodan – uke plus kontra seiken – chudan – mawashi – tsuki (w kumite dachi).

 5. Ippon – kumite: /1.1/ tori ( atakujący ); jodan – tsuki, uke ( broniacy się ): jodan – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki ( w zenkutsu – dachi ).

 6. Oddychanie: nogare.

 7. Kata: kihon – no – kata sono – ichi.

 8. Kopnięcia: mae – geri – chudan (chusoku).

 9. Bloki: seiken – chudan – soto – uke.

 10. Uderzenia: seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, seiken – oi – tsuki ( jodan, chudan, gedan ), seiken – chudan – mawashi – tsuki, seiken – tate – tsuki ( jodan, chudan, gedan ).

 11. Pozycje: musubi – dachi, sanchin – dachi.

 12. Historia kyokushin karate.

8 Kyu – błękitny pas (minimum 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Test poruszania się w pozycjach kokutsu – dachi i kiba – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 2. Test kondycyjny:

  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.

  15 ugięć ramion w podporze na palcach i kolanach.

  25 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 3. Jiyu – kumite: wolna walka pod kątem zawodów.

 4. Jiyu – ippon – kumite ( samoobrona ): /2.3/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – tate – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi ).

 5. Jiyu – ippon – kumite: /2.2/ atakujący wykonuje seiken – chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus seiken – shita – tsuki i gedan – mawashi – geri ( w kumite dachi ).

 6. Ippon kumite: /2.1/ atakujący wykonuje chudan – tsuki, broniący się soto – uke plus kontra chudan – gyaku – tsuki (w zenkutsu – dachi).

 7. Kata: taikyoku sono – ichi i sono – ni.

 8. Kopnięcia: mawashi – geri – gedan ( haisoku, chusoku ), yoko – keage ( sokuto ).

 9. Bloki: seiken – chudan – uchi – uke.

 10. Uderzenia i cięcia: uraken – shomen – uchi, seiken – shita – tsuki, jun -tsuki ( jodan, chudan, gedan ), shuto – sakotsu – uchi, shuto – uchi – komi.

 11. Pozycje: kokutsu – dachi, kiba – dachi.

7 Kyu – błękitny pas z żółtym pagonem (minimum 3 kolejne miesiące treningu )

 1. Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi i neko – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 2. Test kondycyjny:

  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.

  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach.

  30 skłonów w przód w leżeniu na plecach.

 3. Jiyu – kumite: randori.

 4. Jiyu – ippon – kumite (samoobrona ): /3.3/ atakujący wykonuje seiken – jodan – tsuki, broniący się seiken – uchi – uke i kontruje uraken – shomen – uchi, uraken – shita – tsuki i hiza – geri ( w kumite – dachi).

 5. Jiyu – ippon – kumite: /3.2/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke oraz kontruje technikami uraken – shita – tsuki, seiken – chudan – mawashi – tsuki i mawashi – geri – gedan (w kumite – dachi).

 6. Ippon – kumite: /3.1/ atakujacy wykonuje jodan – tsuki, broniący się uchi – uke i uraken – shomen – uchi (w zenkutsu – dachi ).

 7. Oddychanie: nogare i ibuki ( san – kai ).

 8. Sanbon kumite: atakujący wykonuje trzy kroki w zenkutsu dachi atakując kolejno jodan – tsuki, chudan – tsuki, gedan – tsuki, broniacy cofając się wykonuje trzy kroki z kolejno jodan – uke, soto – uke, gedan – barai plus kontruje chudan- gyaku – tsuki i wykonuje gedan barai.

 9. Kata: taikyoku sono – san, pinan sono ichi.

 10. Kopnięcia: teisoku – mawashi -soto – keage, haisoku – mawashi – uchi – keage, mawashi – geri – chudan ( haisoku, chusoku ), kansetsu – geri.

 11. Bloki: seiken – juji – uke ( jodan, gedan ) shuto – mawashi – uke.

 12. Uderzenia i cięcia: tettsui – oroshi – ganmen – uchi, tettsui – kome – kami – uchi, tettsui – hizo – uchi, tettsui – yoko – uchi ( jodan, chudan, gedan ), shuto – ganmen – uchi, shuto – hizo uchi.

 13. Pozycje: neko – ashi – dachi.

6 Kyu – żółty pas ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )

 1. Test poruszania się w pozycjach : zenkutsu – dachi, kiba – dachi, kokutsu – dachi, neko – ashi – dachi i tsuru – ashi – dachi stosując techniki zawarte w kihon – no – kata.

 2. Test kondycyjny:

  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.

  30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach.

  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.

  40 skłonów w przód w leżeniu na plecach.

 3. Jiyu – kumite: 10 x 2 min.

 4. Jiyu – ippon – kumite: /4.3/ I kyokushin – kumite : atakujący migi zenkutsu – dachi i migi – jodan – tsuki, hidari – chudan – tsuki, broniący się hidari – uchi – uke, hidari – soto – uke , hidari – gedan – barai, neko – ashi – dachi, hidari – mae – geri – chudan, migi – shuto – sakotsu – uchi, morote – tensho – kubi, hiza – grei, morote – shotei ( w kumite dachi ).

 5. Jiyu – ippon – kumite: /4.2/ atakujacy migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke, gedan – barai kontrując mae – geri, chudan – mawashi – tsuki i chudan – mawashi – geri (w kumite – dachi).

 6. Ippon kumite: /4.1/ atakujący migi – jodan – tsuki i chudan – gyaku – tsuki, broniący się : hidari – uchi – uke, soto – uke i gedan – barai kontrując gyaku – shuto – sakotsu – uchi ( w zenkutsu – dachi ).

 7. Renraku: a – atakujący : mae – geri – chudan i chudan – gyaku – tsuki. b – broniacy się : soto – uke, gedan – barai i chudan – gyaku – tsuki.

 8. Kata: pinan sono – ni.

 9. Kopnięcia: yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan.

 10. Bloki: morote – chudan – uchi – uke, seiken – uchi – uke / gedan – barai.

 11. Uderzenia i cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – mawashi -uchi, uraken – hizo – uchi, uraken – ganmen – oroshi – uchi, shuto – jodan – uchi – uchi, ni – hon – nukite ( me – tsuki ), jon – hon -nukite (jodan, chudan ), hiji, jodan i chudan – ate.

 12. Pozycje: tsuru – ashi – dachi.

5 Kyu – żółty pas z zielonym pagonem ( minimum 4 kolejne miesiące treningu )

 1. Test poruszania się w pozycji moro – ashi – dachi stosując techniki z kihon – no – kata.

 2. Test kondycyjny:

  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach.

  40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach .

  30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.

  50 skłonów w przód z leżenia na plecach.

 3. Jiyu – kumite: 12 x 2 min.

 4. Jiyu – ippon – kumite: /5.3/ II kyokushin – kumite : atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan , kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – gyaku – tate – tsuki- jodan, o soto – gari , migi – gedan – tsuki ( w kumite -dachi ). II kyokushin – kumite (stara wersja): atak migi – mae – geri – chudan, obrona: neko – ashi – dachi, hidari – shotei – uke, hidari – chudan – mae – geri, migi – tate – tsuki – jodan, nihon – tensho – kubi, migi – hiza – geri, morote – shotei.

 5. Jiyu – ippon – kumite: /5.2/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei -uke – gedan kontra hidari – mae – geri – chudan, migi – chudan – gyaku – tsuki i migi – mawashi – geri – gedan ( w kumite – dachi ).

 6. Ippon – kumite: /5.1/ atak : migi – mae – geri – chudan, obrona : hidari – shotei – uke – gedan i kontra hidari – mae – geri – chudan i migi – gyaku – tsuki – jodan ( w kumite – dachi ).

 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin – dachi z morote – uke i gyaku – tsuki.

 8. Kombinacje: mae – geri – chudan, yoko – geri – chudan, ushiro – geri – chudan, chudan – gyaku – tsuki

 9. Kata: pinan sono – san.

 10. Kopnięcia: ushiro – geri – chudan wykonane trzema metodami : a – przekrok z obrotem, b – obrót z miejsca, c – poprzez zakrok,

 11. Bloki: shotei – uke ( jodan, chudan, gedan ), mae – mawashi – uke.

 12. Uderzenia cięcia: shotei – uchi ( jodan, chudan , gedan ), hiji – age – ate – jodan.

 13. Pozycje: moro – ashi – dachi.

4 Kyu – zielony pas (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Test kondycyjny:

  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.

  70 skłonów w przód z leżenia na plecach.

  10 przeskoków nad partnerem.

  10 przeskoków przez własny pas w przód i w tył.

 2. Jiyu – kumite: 15 x 2 min. oceniając : siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.

 3. Jiyu – ippon – kumite: III Kyokushin – kumite : atak migi zenkutsu – dachi, migi – jodan – oi – tsuki, obrona : hidari – uchi – uke, hidari – tensho, migi – uraken – shomen – uchi, przekrok, hidari – yoko – geri – chudan, migi – tate – tsuki – jodan.

 4. Kata: sanchin – no – kata.

 5. Kopnięcia: yoko – geri – jodan, mawashi – geri – jodan ( chusoku i haisoku ), ushiro – geri – jodan.

 6. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke,shuto – chudan – soto – uke , shuto – chudan – uchi – uke, shuto – gedan – barai i shuto – mae – mawashi – uke.

 7. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin – dachi w kombinacji : shuto – sakotsu – uchi, ganmen – uchi, uchi – komi, hizo – uchi i uchi – uchi.

 8. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja początek aktywnej pozycji heiko -dachi. Pozycja zenkutsu – dachi, kokutsu – dachi, sanchin – dachi, neko – ashi – dachi, kiba – dachi, moro – ashi – dachi, kake – dachi i tsuru – ashi – dachi.

 9. Pozycje: heiko – dachi, kake – dachi.

3 Kyu – zielony pas z brązowym pagonem (minimum 6 miesięcy treningu)

 1. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

  Uwaga : zawodnicy posiadający 3 Kyu oraz ukończone 18 lat mogą startować we zawodach Kyokushin rangi Mistrzostw Polski.

 2. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon – no – kata.

 3. Test kondycyjny:

  50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.

  100 skłonów w przód z leżenia na plecach.

  15 przeskoków nad partnerem.

  15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.

 4. Jiyu – kumite: 20 x 2 min.

 5. Jiyu – ippon – kumite: IV kyokushin – kumite : atak: hidari – zenkutsu – dachi, hidari – seiken – chudan – tsuki, obrona: hidari – soto – uke, cofnięcie nogi wykrocznej , migi – mawashi – geri – chudan, musubi – dachi, hidari – mawashi – geri – chudan, migi – jodan – tsuki.

 6. Yakusoku – ippon – kumite: atakujący (tori) informuje jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.

 7. Kata: pinan sono – yon, kihon – kata sono – ni.

 8. Kopnięcia: mae – kakato – geri ( jodan, chudan, gedan ), ago – jodan – geri.

 9. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin – dachi w kombinacji : shuto – jodan – kake – uke, shuto – jodan – uke, shuto – chudan – soto – uke, shuto – chudan – uchi – uke, shuto – mae – gedan – barai, shuto – mae – mawashi – uke, shuto – juji – jodan – uke i shuto – juji -gedan – uke.

 10. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba – dachi w kombinacji : chudan – hiji – ate, chudan – mae – hiji – ate, jodan – mae – hiji – ate, jodan – age – hiji – ate, oroshi – hiji – ate i ushiro -hiji – ate.

 11. Pozycja: shiko – dachi.

2 Kyu – brązowy pas ( minimum 8 miesięcy treningu )

 1. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

 2. Ukemi – waza: pada w bok raz na prawo raz na lewo. Karate – ne – waza.

 3. Test kondycyjny:

  60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.

  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach.

  100 skłonów w przód zleżenia na plecach ze skrętami do kolan.

  20 przeskoków nad partnerem.

  20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.

 4. Jiyu – kumite: 25 x 2 min.

 5. Jiyu – ippon – kumite : V kyokushin – kumite: atak migi – zenkutsu – dachi, migi – jodan – tsuki, obrona : hidari – uchi – uke, lewą dłonią tensho od góry, prawą chwyt od dołu , lewą stopę przesunąć do prawej, migi – kansetsu – geri na nogę wykroczną ( partner klęka odwracając się tyłem ) , obrót i hidari – ushiro – geri.

 6. Renraku: lewa pozycja renraku.Rozpoczęcie poprzez hidari – gedan – barai następnie seiken – ago – uchi, seiken – gyaku – tsuki, mae – geri, mawashi – geri, hidari – gedan – barai i gyaku – tsuki.

 7. Kata: pinan sono – go, geksai – dai.

 8. Kopnięcia: tobi – nidan – geri, tobi – gyaku – mae – geri, tobi – oi – mae – geri.

 9. Bloki: koken – uke (jodan, chudan, gedan ).

 10. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki ( jodan, chudan ), hiraken – oroshi – uchi, hiraken – mawashi – uchi, haishu ( jodan, chudan ), age – jodan – tsuki.

1 Kyu – brązowy pas z czarnym pagonem ( minimum 12 kolejnych miesięcy )

 1. Uderzenia i cięcia: ryuto – ken – tsuki ( jodan, chudan ), naka – yubi – ippon – ken ( jodan, chudan ), oya – yubi – ken ( jodan, chudan ), atama – tsuki ( mae, yoko, ushiro ).

 2. Bloki: kake – uke – jodan, haito – uchi – uke.

 3. Kopnięcia: jodan – uchi – haisoku – geri, oroshi – uchi – kakato – geri, oroshi – soto – kakato – geri, tobi – yoko – geri.

 4. Kata: yantsu, tsuki – no – kata.

 5. Renraku: lewa pozycja renraku. a – poruszanie się atakując : oi – tsuki, gyaku – tsuki, oi – tsuki i shita – tsuki. b – poruszanie się atakując : oi – mawashi i geri, oi – tsuki, gyaku – tsuki, gyaku – mawashi – geri i gedan – barai.

 6. Tachi – waza ( rzuty ): o – soto – gari, o – uchi – gari, de – ashi – barai, o – goshi i seoi – nage.

 7. Jiyu – ippon – kumite: VI kyokushin – kumite : atak: migi – yoko – geri i staje w sanchin – dachi 45 stopni, obrona: migi – gedan – barai, cofnięcie lewej stopy, hidari – kin – geri , migi – tate – tsuki – jodan.

 8. Jiyu – kumite: 30 x 2 min.

 9. Tameshiwari: seiken – tsuki, shuto – sakotsu – uchi i keri.

 10. Test kondycyjny:

  70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach.

  20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach.

  100 skłonów w przód z podwójnym skrętem leżąc na plecach.

  25 przeskoków nad partnerem.

  30 przeskoków z pasem trzymanym oburącz.

 11. Dobra znajomość słownictwa japońskiego stosowanego w kyokushin.